Suomen riistakeskus on myöntänyt ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat 1.12. alkavalle metsästyskaudelle. Kannansäätelyllä pyritään pitämään ilveskanta vakaana, säilyttämään eläinten ihmisarkuus ja vähentämään ilveksen aiheuttamia vahinkoja.

Poronhoitoalueen eteläpuoliseen Suomeen myönnettiin poikkeusluvat yhteensä 404 ilveksen pyytämiseen. Poikkeusluvat myönnetään kahdelle osa-alueelle: läntiselle ja itäiselle. Molemmilla osa-alueilla voi metsästää 202 ilvestä. Viime vuonna Suomen riistakeskus myönsi poikkeusluvat 497 ilveksen pyyntiin poronhoitoalueen ulkopuolelle.

Poikkeuslupamäärä pieneni edellisvuodesta ja lupien kohdentamisessa on painotettu alueita, joilla ilveskanta on tihein tai runsastunut. Lupamäärä kasvoi edellisvuodesta vain Keski-Suomen alueella.

Maa- ja metsätalousministeriö nosti itäisen osa-alueen kiintiötä kymmenellä yksilöllä lausuntokierroksen jälkeen. Suuremmalla kiintiöllä pyritään suojelemaan Kainuun metsäpeurakantaa. Lupien kohdentaminen Kainuun peura-alueella voi vähentää myös poronhoitoalueelle vaeltavien ilvesten määrää sekä sitä kautta poronhoitoalueella aiheutuvia porovahinkoja.

Kokonaisuudessaan ilveskannan kasvu on taittunut ja kanta on pienentynyt edellisvuodesta. Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi, että Suomessa elää 2 490–2 560 yli vuoden ikäistä ilvestä.

Poronhoitoalueella ilveksen pyynti on ollut mahdollista 1.10. alkaen. Suomen riistakeskus myönsi ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat poronhoitoalueelle jo aiemmin syksyllä.

*Poronhoitoaueen kannanhoidolliset poikkeusluvat on myönnetty jo aiemmin, koska metsästysalkoi 1.10.2016. Poronhoitoalueelle myönnettiin poikkeuslupia yhteensä 16 ilveksen metsästämiseen (Kainuu 14, Oulu 1 ja Lappi 1).
Lounais-Lappiin, poronhoitoalueen ulkopuolelle,
viisi kannanhoidollista poikkeuslupaa ilveksen pyyntiin

Suomen riistakeskus on myöntänyt joulukuun alusta alkavalle pyyntikaudelle Lappiin poronhoitoalueen ulkopuolelle kannanhoidollisen poikkeusluvan viiden ilveksen pyyntiin. Myönnetyt luvat on kohdennettu tiheimmille ilvesalueille, kaksi lupaa Keminmaan ja kolme lupaa Tornion riistanhoitoyhdistyksen alueelle. Edellisenä metsästyskautena vastaavien alueiden ilvessaalis oli yhteensä neljä eläintä.

Ilvesten pyyntiä suositellaan kohdennettavaksi mahdollisen vahinkokohteen tai asutuksen läheisyydessä liikkuvaan yksinäiseen eläimeen. Ongelmaksi koetuista tai pelottomasti käyttäytyvistä ilveksistä kannattaakin ilmoittaa alueen metsästäjille. Pyynnillä pyritään myös vähentämään poronhoitoalueelle vaeltavien ilvesten määrää ja sitä kautta poronhoitoalueella aiheutuvia porovahinkoja. Poronhoitoalueen ulkopuolella ilveksen kannanhoidollinen metsästys poikkeusluvilla alkaa 1. joulukuuta ja kestää helmikuun 28. päivään saakka.

Poronhoitoalueen kannanhoidollisista poikkeusluvista päätettiin elokuun lopulla. Suomen riistakeskuksen Lapin toimialueelle kannanhoidollisia poikkeuslupia myönnettiin yksi Ylitorniolle. Maa- ja metsätalousministeriö ei ole rajoittanut poikkeuslupien nojalla saaliiksi saatavien ilvesten määrää poronhoitoalueella, mutta metsästykseen vaaditaan kuitenkin aina Suomen riistakeskuksen myöntämä tapauskohtaiseen harkintaan perustuva kannanhoidollinen tai vahinkoperusteinen poikkeuslupa.

Havainnot suurpetojen pentueista tai asutuksen lähellä liikkuvista eläimistä on suositeltavaa ilmoittaa tuoreeltaan lähimmälle petoyhdyshenkilölle tai riistanhoitoyhdistykselle. Yhteystiedot löytyvät riistakeskuksen sivuilta riista.fi.