Hämeenlinnan kaupunginmuseo lahjoittaa saamelaisesinekokoelmansa Saamelaismuseo Siidaan Inariin. Kokoelma koostuu 1800–1900-lukujen taitteessa Lapista ja saamelaisalueelta kerätyistä esineistä. Lahjoituksena saatavat saamelaisesineet esitellään Saamelaismuseo Siidan auditoriossa keskiviikkona 9.11. klo 13.

Hämeenlinnan kaupunginmuseon kokoelmiin esineet ovat päätyneet hämeenlinnalaisten virkamiesten ja yksityishenkilöiden lahjoituksina museon perustamisvuoden 1910 jälkeen. Kokoelmassa on tekstiilejä sekä luu- ja sarviesineitä, joista vanhimmat ovat 1800-luvun alusta. Kokoelmassa on muun muassa sarvilakin puinen sarvi Inarin Partakosta. Lisäksi kokoelman esineitä on kerätty Utsjoelta ja Sodankylän Rieston kylästä.

Saamelaismuseo Siida on yksi Suomen 16 valtakunnallisesta erikoismuseosta ja Suomen saamelaisten kansallismuseo, jonka kansallisena tallennusvastuuna on tallentaa Suomen saamelaisten aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä. Museoiden valtakunnallisen tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO:n toimintaperiaatteiden mukaisesti museot voivat siirtää kokoelmia museoihin, jotka ovat kyseisten kokoelmien vastuullisia tallentajia. Esimerkkinä tästä tallennustyönjaosta Museokeskus Vapriikki lahjoitti saamelaisesinekokoelmansa Saamelaismuseolle keväällä 2015. Hämeenlinnan kaupunginmuseo jatkaa hienosti tätä museoiden tallennusyhteistyötä repatriaatiollaan. Saamelaismuseo Siida ja Hämeenlinnan kaupunginmuseo ovat jo aiemmin tehneet yhteistyötä, kun Hämeenlinnan saamelaisesinekokoelman yksi lakki oli Saamelaismuseon Sarvilakki ja samsara -näyttelyssä 2013.

Hämeenlinnan kaupunginmuseon repatriaatio on merkittävä ele saamelaiselle yhteisölle ja Saamelaismuseo Siidalle. Saamelaisten aineellista kulttuuriperintöä on edelleen lukuisissa museoissa saamelaisalueen ulkopuolella. Saamelaisesineisiin liittyvä tieto-taito on saamelaisyhteisöllä, jota Saamelaismuseon kokoelmatoiminta ensisijaisesti palvelee. Repatriaatioiden kautta Saamelaismuseoon palanneet esineet ovat koko saamelaisen yhteisön nähtävissä, tutkittavissa ja hyödynnettävissä.

Vuonna 2017 tulee kuluneeksi 100 vuotta Suomen itsenäistymisestä ja ensimmäisestä pohjoismaisesta saamelaiskokouksesta Trondheimissa. Juhlavuoden kunniaksi Saamelaismuseo Siida esittelee Hämeenlinnan ja Tampereen saamelaisesinekokoelmat museoiden, arkistojen ja kirjastojen yhteisessä Finna-hakupalvelussa. Näin Saamenmaalle palautuneet saamelaisesineet pääsevät entistä paremmin saamelaisyhteisön tarkasteltaviksi.

(Teksti Siidan tiedoteesta)